Projekteja

Kunnossa inttiin (LI 5 Hyvinvointia liikkuen -kurssin projekti)

  • Kurssin tavoitteena on perehdyttää lukiolaiset Porin prikaatin ja Puolustusvoimien toimintaan sekä varusmiespalveluun.
  • Opiskelijoiden tutustuminen varusmiespalveluun pe 23.3 - su 25.3.2018 Niinisalon varuskunnassa. Matkustus Niinisaloon  tapahtuu Puolustusvoimien busseilla
  • Kurssiin sisältyy mm. varusmiesten varusteiden esittely, majoittuminen tupiin,  varuskunnan ja varusmiespalvelun esittely, sulkeisharjoitukset, suunnistusharjoitukset rasteilla, teltan pystyttäminen, varusmiesten itsepuolustuskoulutus, sotilaskodin esittely, iltaohjelma ja ruokailut.

luma -projekti

  • Lukiossamme aloitettiin lukuvuoden 2017-2018 alussa lukioiden kehittämisverkoston kautta luma-projekti, jonka keskeisimpänä tavoitteena on innostaa ja kannustaa opiskelijoita matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian oppimiseen sekä antaa laajalle opiskelijajoukolle ja mahdollisuuksia osallistua luonnontieteelliseen ja matemaattiseen toimintaan. 
  • Luma-projektissa järjestetään erilaista luma-toimintaa lukiolaisille ja opettajille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) ja Porin yliopistokeskuksen kanssa.  Merkittävimmät toimintamuodot ovat tiedekahvilat ja tiedeviikko. Tiedekahviloita järjestetään kuukausittain Samkin tiloissa. Tiedekahviloissa keskustellaan ennakkoon valitusta teemasta asiantuntijan johdolla.  Asiantuntijat ovat Samkin tai Porin yliopistokeskuksen opettajia tai tutkijoita. Tiedeviikolla opiskelijat osallistuvat erilaisiin työpajoihin, luentotilaisuuksiin ja vierailuihin. Samk ja yliopistokeskus osallistuvat tiedeviikon suunnitteluun ja  käytännön toteutukseen.  

Korkeakouluyhteistyö luo uusia mahdollisuuksia – Tiedekahvilat tulivat Porin lukioihin

  • Porin suomalaisen yhteislyseon lukio on pitkään tehnyt muun muassa luonnontieteiden opetuksessa yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) kanssa. Kun lukiomme pääsi mukaan Suomen lukioiden kehittämisverkostoon, korkeakouluyhteistyötä alettiin tehdä laajemmin. Samkin lisäksi Porin yliopistokeskus on tiiviisti mukana järjestämässä monenlaista toimintaa lukiolaisille. Yksi uusi suosittu yhteistyömuoto on lukiolaisille ja opettajille suunnatut Tiedekahvilat, joita tänä lukuvuonna järjestetään kuutena keskiviikkoiltana. Tiedekahvila on Porin suomalaisen yhteislyseon, Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä Porin yliopistokeskuksen välinen yhteistyöprojekti. Sen tavoitteena on kannustaa erityisesti nuoria tulevaisuuden ajatteluun ja luonnontieteiden opiskeluun. Tilaisuudet ovat melko vapaamuotoisia Samkin tai Porin yliopistokeskuksen asiantuntijoiden vetämiä keskusteluhetkiä ajankohtaisista eri tieteenaloihin liittyvistä teemoista. Teemoina ovat olleet: "Tulevaisuus- ja teknologia-ajattelu", "Missä kulkevat tietoisuuden rajat?", "Butterfly Effect in Business" sekä "Mihin työtä tarvitaan?"