Musiikista harrastus

Muskari
Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä
Avoin osasto
Orkesterikoulu

ILOA MUSIIKISTA LÄPI ELÄMÄN!

Palmgren-konservatorion opetuksen tavoitteena on luoda jokaiselle oppilaalleen edellytykset koko elämää rikastuttavan myönteisen musiikkisuhteen syntymiselle. Opetus antaa valmiuksia itsenäiseen, omaehtoiseen musiikin harrastamiseen ja mahdollistaa edellytykset jatko-opintoihin hakeutumiseen oppilaan niin halutessa. 

Palmgren-konservatoriossa tarjotaan opetusta seuraavissa instrumenteissa: 
alttoviulu, baritonitorvi, fagotti, harmonikka, huilu, kitara, klarinetti, klassiset lyömäsoittimet, kontrabasso, käyrätorvi, nokkahuilu, oboe, pasuuna, piano klassinen, pop/jazz lyömäsoittimet, pop/jazz-laulu, pop/jazz-piano, saksofoni, sello, suzukihuilu, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, tuuba, urut, viulu ja yksinlaulu.
​Tutustu eri soittimiin YLE:n orkesterikoneella!
 

MUSKARI 

Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari kuuluu musiikin perusopetuksen piiriin ja on tavoitteellista toimintaa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen pyrkimyksenä on herättää iloinen ja innokas asenne musiikkia kohtaan ja saada alulle koko elämän kestävä musiikkiharrastus. Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksien luominen tapahtuu lapselle ominaisella tavalla, vaivihkaa leikin lomassa. Muskari on suunniteltu alle 8-vuotiaille lapsille, jotka otetaan opistoon ilman pääsykoetta vuotuisen kiintiön puitteissa. Opetus tapahtuu ryhmissä. Lapset, jotka tarvitsevat erityistä tukea, ovat tervetulleita kaikkiin ryhmiin. Opettajamme hallitsevat tukiviittomien alkeet ja käyttävät kuvakortteja ja muita tukitoimia oppimisen apuna.  

 

Koirat muskarissa
Koirat muskarissa, by Sara Hautojärvi

OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUS 2018

Opetushallitus julkaisi uuden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 20.9.2017.Tällä hetkellä Palmgren-konservatoriolla on käynnissä konservatorion opetussuunnitelman uudistustyö, joka valmistuu keväällä 2018. Uusi opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2018 alkaen. 

Musiikkipedagogisen osaamisen kehittämishanke ops 2018, by Koistinen Ritva

Uuden opetussuunnitelman mukaan musiikin perusopintojen laaja oppimäärä on tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opiskelua. Tasoja ovat  perusopinnot ja syventävät opinnot.

Musiikin perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, ja oppilasta kannustetaan suunnittelemaan oma opinpolkunsa yhdessä opettajan kanssa. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. Opetus järjestetään siten, että musiikin tiedolliset, taidolliset, sosiaaliset ja elämykselliset ainekset liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Musiikin syventävien opintojen tavoitteena on, että oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Palmgren-konservatorion opetustarjonnan pohjalta niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin hakeutumiseen. 

Palmgren-konservatoriossa on mahdollista opiskella yksilöllisen polun mukaan sekä erilaisissa ryhmissä.

Suzuki-huiluryhmissä noin. 5-7 -vuotiaat lapset soittavat 2-4 lapsen pienryhmissä. Suzuki-menetelmä on varhaiskasvatusmenetelmä ja ns. äidinkielen menetelmä, jolla pyritään oppimaan musiikkia ja soittamista samalla luonnollisella tavalla kuin lapsi oppii äidinkieltään. Esimerkiksi opetellaan soittamaan aluksi ilman nuotteja, korvakuulolta, opiskeltavia kappaleita levyltä kuunnellen. Toisilta lapsilta oppiminen, oppimisen ja soiton ilo, yhteissoitto, musiikki- ja soittoleikit sekä vanhemman mukanaolo ovat tärkeitä. Tutustu Suzuki-menetelmään Suomen Suzuki-yhdistyksen kotisivuilla.

Lisätietoja: veera.hautsalo@edupori.fi

 

 

AVOIN OSASTO  

Palmgren-konservatorion avoin osasto on nimensä mukaisesti avoin kaikille. Avoimen osaston soitto- ja laulutunteihin  Palmgren-konservatorio ei saa valtion avustusta. Opetus on siis oppilaalle kokonaan omakustanteista. Oppilaita voidaan ottaa niille opettajille, joilla on vapaata lukujärjestyksessään. Avoimen osaston lukukausimaksu on 390€, johon kuuluu 15 yksilöopetuskertaa (à 30 min) lukukaudessa. 

 

Orkesterikoulu

Palmgren-konservatoriossa toimii yhteistyössä Porin Nuorisosoittokunnan kanssa orkesterikoulu, jossa voit soittaa haluamaasi soitinta.

Soitin valitaan syksyllä opettajien kanssa ja se voi olla oikeastaan mikä vain mitä Palmgren-konservatorion soitintarjonnassa on. Mukaan pääsevät kaiken ikäiset harrastajat, ilman pääsykoetta. Opetus sisältää orkesterisoiton sekä soittotunnit.

Opetus alkaa syyskuussa 2019, jolloin orkesterikoulu harjoittelee keskiviikkoisin klo 17.15-18. Soittotunnit sovitaan erikseen instrumenttiopettajien kanssa. Lisätietoja orkesterikoulusta saa Hanna Pajalahdelta sähköpostitse hanna.pajalahti@edupori.fi

Ilmoittaudu orkesterikouluun klikkaamalla TÄSTÄ LINKISTÄ.