Täydennyskoulutuslinja

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO,
MUSIIKKIALAN TÄYDENNYSKOULUTUSLINJA

LUKION TAI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SUORITTANEILLE

Musiikkialan täydennyskoulutuslinjalla opiskellaan tietoja ja taitoja sekä niiden soveltamista opiskelijan omiin työtehtäviin. Lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille täydennyskoulutuksessa tutustutaan muusikon ja musiikkiteknologin työhön ja syvennetään opiskelija tietoja ja taitoja jatko-opintoihin sekä työelämään.

Täydennyskoulutus sisältää minimissään viiden osaamispisteen laajuisia opintokokonaisuuksia. Koulutusta järjestetään monimuotokoulutuksena henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

KOULUTUKSET:
 • Räätälöidyt opinnot lukion tai korkeakoulun suorittaneille opiskelijoille jatko-opintoja varten
 • Soittotaidon, yhtyesoiton, musiikin hahmottamisen kurssi
 • Soittotaidon ja yhtyesoiton syventävä kurssi
 • Musiikkiteatterikurssi
 • Bändisoitinpaja
 • Musiikin tietotekniikan ja äänentoiston kurssi
 • Musiikin tietotekniikan ja äänittämisen kurssi
 • Sävellyskurssi
 • Sovittamisen ja soitintamisen -kurssi
 • Kuoron johtamisen kurssi
 • Yhtyeen johtamisen kurssi 

 

OHJEITA JA AIKATAULUJA: