Täydennyskoulutuslinja

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO,
MUSIIKKIALAN TÄYDENNYSKOULUTUSLINJA

LUKION TAI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SUORITTANEILLE

Musiikkialan täydennyskoulutuslinjalla opiskellaan tietoja ja taitoja sekä niiden soveltamista opiskelijan omiin työtehtäviin. Lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille täydennyskoulutuksessa tutustutaan muusikon ja musiikkiteknologin työhön ja syvennetään opiskelija tietoja ja taitoja jatko-opintoihin sekä työelämään.

Täydennyskoulutus sisältää minimissään viiden osaamispisteen laajuisia opintokokonaisuuksia. Koulutusta järjestetään monimuotokoulutuksena henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

 
LISÄTIETOA HAKEMISESTA:
     
    RAUMAN OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN OPISKELIJOILLE SUUNNATUT OPINNOT

    Bändisoitto -tutkinnon osaan ja/tai Musiikkiteknologian hyödyntäminen työelämässä -tutkinnon osan koulutukseen ilmoittatuminen tästä linkistä.