Porin väestönkehitys 

Tällä sivulla on koottuna tilastotietoa Porin väestönkehityksestä seuraaviin kokonaisuuksiin:

Lisätietoja-laatikkoon on kerätty kultakin palvelualueelta tarkempaa tilastotietoa.

Yleinen väestönkehitys

Väestönkehitys Porissa on ollut laskeva viimeisten vuosien aikana. Ennusteen mukaan syntyvyys on vähentymässä. 20 vuoden aikana 0-14-vuotiaiden määrä on vähentynyt kaksi prosenttia ja vastaavasti ikääntyneiden määrä on noussut 10 prosenttia suhteutettuna koko Porin väestöön.  

Porin väestön määrä ja trendi sekä 0-vuotiaat vuosina 1972-2017
Porin väestön määrä sekä 7-vuotiaat vuosina 1972-2017
Porin ikäjakauma v. 1996-2016

Porin ikäjakauman kehitys vuosina 1996-2016 

Ikävuosi 1996Vuosi 2016
0-1417,2 %15,6 %
15-6467,2 %61,0 %
65+14,6 %24,4 %
Syntyneiden enemmyys ja vähemmyys Porissa 1977-2017
Porin väkiluku 1980-2018 ja syntyneuden enemmyys

Alle kouluikäiset

Alle kouluikäisten määrä on laskenut edelleen. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2030 alle kouluikäisten määrä on noin 1000 lasta pienempi kuin vuonna 2019.

Alle kouluikäiset 2015-2019 ja ennuste 2020-2040

Alle kouluikäisten määrä 2015-2019 ja ennuste 2020-2040

Vuoden 2025 kohdalla palkin ja  punaisen viivan muutos edelliseen vuoteen johtuu siitä, että siinä on kuvattu muutos vuosien 2020 ja 2025 välillä.

Alle kouluikäiset huhtikuussa 2020

Alle kouluikäisten määrä huhtikuussa 2020 kartalla eri puolilla Poria
Alle kouluikäisten määrä huhtikuussa 2020 kartalla eri puolilla Poria

Alle kouluikäisten määrän kehitys palvelualueittain 2015 – 4/2020

Alle kouluikäisten määrän kehitys palvelualueittain 2015-04/2020

Alle kouluikäisten muutos 2015 – 2020 1km2 kokoisilla alueilla

Alle kouluikäisten muutos 2015-2020 1km2 kokoisilla alueilla
Alle kouluikäisten muutos 2015-2020 1km2 kokoisilla alueilla

Alle kouluikäisten määrän muutos palvelualueittain 2015 - 4/2020

Alle kouluikäisten määrän muutos palvelualueittain 2015-04/2020

Perusopetusikäiset

Porissa on alakoululaisia 1-6 luokilla 4663 oppilasta. Yläkoulussa 7-9 luokilla on 2283 oppilasta. Erityisopetuksessa on 447 oppilasta. 

Porin väkimäärä 1980-2017 sekä kaikkien alakoulujen oppilasmäärä ja ennuste 2025
Porin väkimäärä 1980-2017 sekä kaikkien peruskoulujen oppilasmäärä ja ennuste 2025
Porin peruskoulujen oppilasmäärät 1980-2024
Porin peruskoulujen oppilasmäärät 1980-2024 käyrinä
Porin palvelualueiden lukioiden oppilasmäärät 1980-2018
Porin kouluverkko

Porin kouluverkko on tiivis. Suurin osa asuu kolmen kilometrin säteellä koulusta (vihreä ympyrä). Viiden kilometrin ylittävä alue (keltainen ympyrä) on harvaan asuttua. 

Porin kasvavat alueet

Porissa valmistui vuosina 2012-2017 yhteensä 2 423 asuntoa, joista keskustan alueelle yli puolet eli 1246 asuntoa. Länsi-Porin kasvualueille asuntoja rakennettiin koko Porin määrästä 16 prosenttia eli 390. Pohjois-Porin kasvualueille asunnoista tuli 14 prosenttia eli 574. Muualle Poriin rakennettiin asunnoista 18 prosenttia eli 440. 

Lavia mukaan luettuna Porin väkiluku kasvoi 128 hengellä. Edellä mainituilla kasvualueilla muutos oli +2652 henkeä ja vastaavasti muilla alueilla muutos oli -2524 henkeä. 

Uusien asuntojen rakentaminen  Porissa 2012-2017

Keskikaupungin kerrostaloalueet

 Kaupunginosa

Väestö 2012

Väestö 2017

Muutos

      Valmistuneet asunnot 2012-2017

Riihiketo

3638

4046

408

               355  

15 %

Karjaranta

1150

1555

405

               287  

12 %

Karhunpää

1121

1421

300

               188  

8 %

Teljä

1187

1250

63

               134  

6 %

Kuninkaanhaka

375

436

61

               134  

6 %

Tiilimäki

737

779

42

               101  

4 %

Itätulli

2247

2217

-30

                  47  

2 %

Yhteensä

10455

11704

1249

            1 246  

51 %

 Länsi-Porin kasvavat alueet

KaupunginosaVäestö 2012Väestö 2017MuutosValmistuneet asunnot lukuina 2012-2017Valmistuneet asunnot prosentteina 2012-2017

Viikinäinen

612

951

339

               192  

8 %

Tuorsniemi

1071

1425

354

               159  

7 %

Klasipruuki

-

136

136

                  39  

2 %

 Yhteensä

1683

2512

829

               390  

16 %

Pohjois-Porin kasvavat alueet 

 Kaupunginosa

Väestö 2012

Väestö 2017

Muutos

      Valmistuneet asunnot 2012-2017

Ruosniemi

2801

2835

34

               122  

5 %

Murtosenmutka

783

994

211

               109  

4 %

Tuulikylä

432

592

160

                  41  

2 %

Lotskeri

410

491

81

                  40  

2 %

Hyvelänviiki

571

659

88

                  35  

1 %

Yhteensä

4997

5571

574

               347  

14 %

Yhteenveto

 Kaupunginosa

Väestö 2012

Väestö 2017

Muutos

      Valmistuneet asunnot 2012-2017

 Kerrostaloalueet

10455

11704

1249

            1 246  

51 %

 Länsi-Pori uudet asuinalueet

1683

2512

829

               390  

16 %

 Pohjois-Pori uudet asuinalueet

4997

5571

574

               347  

14 %

Kasvualueet yhteensä

17135

19787

2652

            1 983  

82 %

Muu Pori yhteensä

67851

65327

-2524

               440  

18 %

Pori Yhteensä

84986

85114

128

            2 423  

100 %