Joustava perusopetus (jopo)

Joustava perusopetus = JOPO on tarkoitettu vuosiluokkien 7–9 oppilaille.

Joustavan perusopetuksen toteuttamistapa voi vaihdella yksilöllisesti. Painopiste voi olla työssäoppimisessa, oppilaiden jatko-opintojen kannalta välttämättömän osaamisen kartuttamisessa ja/tai oppilaan kasvatuksellisessa tukemisessa ja omien vahvuuksien paikantamisessa.

JOPO-luokalle haetaan ja hakijat haastatellaan. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä, joiden myötä tuetaan nuoren mahdollisuuksia jatko-opiskeluun ja työelämään.  Jopossa pyritään löytämään oppilasta kiinnostavat asiat löytäen motivaation jatko-opiskeluun omaan ammattiin. Osa opiskelusta suoritetaan työpaikoilla toteutettavin työharjoittelujaksoin, johon oppilaalle sisältyy erilaisia työssäoppimistehtäviä.

Jokaisella JOPO–luokalla on oma opettaja ja ryhmät muodostuvat pääosin 8. ja 9. luokka-asteen oppilaista.

Porin neljä JOPO-luokkaa sijaitsevat Kaarisillan ja Meri-Porin yhtenäiskouluissa sekä Kuninkaanhaan ja Länsi-Porin kouluissa.

JOPO tarjoaa:

  • opiskelua pienemmässä luokassa,
  • enemmän työssäoppimista,
  • tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa,
  • opintokäyntejä.

JOPO:n tavoitteet:

  • motivaatio kasvaa,
  • lintsaukset ja koulukielteisyys vähenevät,
  • oppiminen sujuu ja arvosanat nousevat,
  • itsetunto nousee.

Haku joustavaan perusopetukseen

Aloite JOPO-ryhmään hakemisesta voi tulla joko huoltajalta tai koululta. Valinta tehdään oppilaan ja hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen, haastattelujen ja opettajien ja/tai oppilashuoltoryhmän suositusten perusteella. Haastattelussa tarkennetaan oppilaan tilannetta ja motivaatiota JOPO-ryhmässä opiskeluun. Oppilasvalinnat käsitellään moniammatillisesti ja siitä tehdään hallintopäätös.

Lisätietoja JOPO-opetuksesta saa oppilaan oman koulun rehtorilta tai koulukuraattorilta.