Joustava perusopetus (jopo)

Joustava perusopetus = JOPO on tarkoitettu vuosiluokkien 7–9 oppilaille.

Jopolla opiskellaan pienryhmässä yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Joustavan perusopetuksen toteuttamistapa voi vaihdella yksilöllisesti. Painopiste voi olla työssäoppimisessa, oppilaiden jatko-opintojen kannalta välttämättömän osaamisen kartuttamisessa ja/tai oppilaan kasvatuksellisessa tukemisessa ja omien vahvuuksien paikantamisessa.

JOPO-luokalle haetaan ja hakijat haastatellaan. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä, joiden myötä tuetaan nuoren mahdollisuuksia jatko-opiskeluun ja työelämään.  Jopossa pyritään löytämään oppilasta kiinnostavat asiat löytäen motivaation jatko-opiskeluun omaan ammattiin. Osa opiskelusta suoritetaan työpaikoilla toteutettavin työharjoittelujaksoin, johon oppilaalle sisältyy erilaisia työssäoppimistehtäviä.

Porin viisi JOPO-luokkaa sijaitsevat Kaarisillan, Meri-Porin ja Noormarkun yhtenäiskouluissa sekä Kuninkaanhaan ja Länsi-Porin kouluissa. Jokaisella JOPO–luokalla on oma opettaja ja ryhmät muodostuvat pääosin 8. ja 9. luokka-asteen oppilaista.

JOPO tarjoaa:

 • opiskelua pienemmässä luokassa,
 • enemmän työssäoppimista,
 • tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa,
 • opintokäyntejä.

JOPO:n tavoitteet:

 • motivaatio kasvaa,
 • luvattomat poissaolot ja koulukielteisyys vähenevät,
 • oppiminen sujuu ja arvosanat nousevat,
 • itsetunto nousee

Haku joustavaan perusopetukseen

Aloite JOPO-ryhmään hakemisesta voi tulla joko oppilaalta, huoltajalta tai koululta. Valinta tehdään oppilaan ja hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen, haastattelujen ja opettajien ja/tai oppilashuoltoryhmän suositusten perusteella. Haastattelussa tarkennetaan oppilaan tilannetta ja motivaatiota JOPO-ryhmässä opiskeluun. Oppilasvalinnat käsitellään moniammatillisesti ja valinnasta ilmoitetaan rehtorin tekemällä hallintopäätöksellä toukokuun aikana. 

Oppilaiden valinnassa käytetään seuraavia kriteerejä:

 • Ensisijaisia ovat 8. ja 9.luokan porilaiset oppilaat
 • Oppilaalla on tarve vaihtoehtoiselle opiskelumuodolle perusopetuksen loppuun saattamiseksi ja yleinen aineopetusjärjestelmä on vaativa oppilaalle
 • Oppilaan koulunkäynti on vaarassa keskeytyä ja/tai hän on vaarassa syrjäytyä jatko-opinnoista
 • Oppilaalla on halu suorittaa perusopetus loppuun saakka ja löytää jatko-opiskelupaikka
 • Oppilaalla tulee olla halu parantaa opiskelumotivaatiota
 • Oppilaalla on halukkuus toiminnalliseen ja työpainotteiseen opiskeluun
 • Oppilaalla on valmiudet opiskella koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä

Hakemus on täytettävissä vuosittain koko maaliskuun ajan 1.-31.3. Hakemuksen liitteeksi oppilaan nykyisessä koulussa laaditaan suositus joustavaan perusopetukseen. Suositus laaditaan erikseen, joten hakemuksen voi täyttää jo ennen kuin suositus on laadittu.

Lisätietoja joustavaan perusopetukseen hakemisesta saat koulun rehtorilta tai koulukuraattorilta.