Humanistiset tieteet

Tietokirjoittaminen

  • Turun yliopisto, 4 op
  • Osa luovan kirjoittamisen perusopintoja. Edeltävinä opintoina Johdatus kirjoittamiseen -jakso
  • Opettajana FM Outi Lähteenlahti
  • Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Draaman kirjoittaminen

  • Turun yliopisto, 4 op
  • Osa luovan kirjoittamisen perusopintoja. Edeltävinä opintoina Johdatus kirjoittamiseen -jakso
  • Opettajana FM Marikki Piirtola
  • Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Lisätietoja: Suunnittelija Mari Korhonen puh. 044 701 5961