Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

English: Academic and Professional Skills

  • Turun yliopisto, 3 op
  • Opintojakso peruuntui

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä