Psykologia

Psykologian perusopintoja

  • Turun yliopisto, 15 op
  • Tuutorina PsM, TK Vesa O. Laine
  • Lisätietoa

Lisätietoja: Suunnittelija Mari Korhonen puh. 044 701 5961