Porin kaupunki: sisäiset koulutukset

Tervetuloa tutustumaan Porin kaupungin sisäisiin koulutuksiin, hyvä kaupungin työntekijä!
 

Sisäinen koulutus eli henkilöstökoulutus Porin kaupungissa

Sisäisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat pääosin Porin kesäyliopisto ja HR-yksikkö.
Koulutuksiin pääsee tutustumaan alla olevan valikon kautta. Linkki on aktiivinen, jos kyseisessä aineotsikossa on koulutuksia tarjolla.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ym. on jäljempänä tällä sivulla.


Ilmoittautumisesta

Ilmoittautuminen sisäisiin koulutuksiin tapahtuu pääsääntöisesti kesäyliopiston nettisivujen kautta www.porinkesayliopisto.fi.

Opetus- ja oppilashuollon koulutuksesta vastaa Osaava Satakunta -verkosto. Nämä koulutukset löytyvät osoitteesta www.osaavasatakunta.fi. Myös ilmoittautuminen tapahtuu em. linkin kautta.
Kesäyliopisto ja Osaava Satakunta -verkosto tekevät tiivistä yhteistyötä. Nämä yhteistyökoulutukset löytyvät myös kesäyliopiston koulutustarjonnasta. Porin Virtuaalikoulun työpajoihin ilmoittaudutaan osoitteessa www.osaavasatakunta.fi.

Keväällä 2018 koulutustarjonnassa oleviin, IT-palvelujen järjestämiin tietosuoja-koulutuksiin, ilmoittaudutaan erillisen kutsun kautta. Vastuuhenkilö näissä on Samuli Kärkiluoma (samuli.karkiluoma@pori.fi tai 044-701 4581).

Syksyllä 2018 järjestetään useampi Asianhallintajärjestelmä Aapeli - sekä Viranhaltijapäätökset -koulutus. Näiden toteuttamisesta vastaa IT-yksikkö.

Myös yksiköt järjestävät jonkin verran omaan substanssiinsa liittyvää koulutusta. Tämän tyyppisissä koulutuksissa kannattaa olla suoraan ko. yksikköön yhteydessä.

Sisäiset koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia. Näin ollen kesäyliopiston ilmoittautumislomakkeen kohdan "Lisää maksajan tiedot" voikin hypätä yli. Ilmoittautumisärjestelmä vaatii henkilöturvatunnuksen. Osallistujan on tärkeää täyttää sellaiset tiedot, että hänet tavoittaa virka-aikaan.