Opetushenkilöstön ja oppilashuollon koulutukset

Lasten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus suunnitteilla aloitettavaksi tammikuussa 2020.

Tammikuulle alkavaksi suunniteltu kokonaisuus on maksullista, omaehtoista koulutusta ja sen toteuttamista suunnittelevat yhteistyössä Porin kesäyliopisto ja Osaava Satakunta -verkosto.

Seuraa ilmoittelua!