Vuokrattavat päiväkotitilat

Päiväkotien tilojen vuokrausohje

Päiväkotien tilat varataan päiväkodin johtajalta. Vanhempainyhdistykset, päiväkotien kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta.

Päiväkodin johtaja voi myös erikseen päiväkodin toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Käyttömaksuun kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta, kaluston siirroista, erikoislaitteiden käytöstä, tarkistussiivouksista, ateriapalveluista, veloitetaan erikseen.

Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Käyttäjä velvoitetaan noudattamaan päiväkodin järjestyssääntöä ja päiväkodin johtajan antamia erillismääräyksiä. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus. Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.

Päiväkotien tilojen vuokraamisessa noudatetaan soveltuvin osin alla olevaa koulutilojen käyttömaksuhinnastoa.

Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.  

  • Vuokraaja toimittaa lupahakemuksen sähköisesti Porin kaupungin rakennusvalvontaa lupapiste.fi-palvelun kautta viimeistään 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
    Tilapäisen majoituksen luvanhakuohje löytyy tästä linkistä.
  • Vuokraaja toimittaa pelastussuunnitelman Satakunnan pelastuslaitokselle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@satapelastus.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.  
    Satakunnan pelastuslaitoksen tilapäisen majoituksen ohje, pelastussuunnitelmalomake sekä koulumajoituksissa edellytettävät turvallisuusasiat löytyvät tästä linkistä.
  • Vuokraaja vastaa viranomaislupien ja –katselmusten mahdollisista kustannuksista.

Koulutilojen käyttömaksut 1.1.2020 alkaen (sivistyslautakunnan päätös 17.12.2019 § 266)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: kaupungin tuotantoyksiköt, yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä
•    Ryhmätilat 7 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 9 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 9 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 11,50 €/tunti
•    Ruokasali 23 €/tunti
•    Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
•    Majoitus
- yöpymisvuorokausi 4 €/hlö
- vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.
•    Ryhmätilat 8 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 10,50 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 17 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 23 €/tunti
•    Ruokasali 34,50 €/tunti
•    Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
•    Majoitus
- yöpymisvuorokausi 6 €/hlö
- vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.