Vuokrattavat päiväkotitilat

Päiväkotien tilojen vuokrausohje

Päiväkotien tilat varataan päiväkodin johtajalta. Vanhempainyhdistykset, päiväkotien kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta.

Päiväkodin johtaja voi myös erikseen päiväkodin toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Käyttömaksuun kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta, kaluston siirroista, erikoislaitteiden käytöstä, tarkistussiivouksista, ateriapalveluista, veloitetaan erikseen.

Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Käyttäjä velvoitetaan noudattamaan päiväkodin järjestyssääntöä ja päiväkodin johtajan antamia erillismääräyksiä. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus. Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.

Päiväkotien tilojen vuokraamisessa noudatetaan soveltuvin osin alla olevaa koulutilojen käyttömaksuhinnastoa.

Koulutilojen käyttömaksut 1.1.2017 alkaen (sivistyslautakunnan päätös 27.9.2016 § 175)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: kaupungin tuotantoyksiköt, yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä
•    Ryhmätilat 6 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 8 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 8 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 10 €/tunti
•    Ruokasali 20 €/tunti
•    Piha-alueet 50 €/alle 4 tuntia, 100 €/4 tuntia tai yli
•    Majoitus
- yöpymisvuorokausi 3,50 €/hlö
- vähimmäisveloitus on aina 200 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.
•    Ryhmätilat 7 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 9 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 15 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 20 €/tunti
•    Ruokasali 30 €/tunti
•    Piha-alueet 50 €/alle 4 tuntia, 100 €/4 tuntia tai yli
•    Majoitus
- yöpymisvuorokausi 5,00 €/hlö
- vähimmäisveloitus on aina 200 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.