Liikelaitokset ja pelastuslaitos

Valokuva puusta

Porin palveluliikelaitos

Porin Palveluliikelaitoksen tehtävänä on tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita kaupunkikonsernille. Porin Palveluliikelaitosta johtaa Jani Sundell.

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta

Porin palveluliikelaitoksen ruokalistat

Porin palveluliikelaitoksen yhteystiedot

Porin Vesi

Porin Vesi huolehtii raakaveden hankinnasta, talousveden valmistuksesta ja jakelusta sekä jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan Porin kaupungissa. Talousvettä johdetaan Porin lisäksi Eurajoelle. Porin Vesi huolehtii myös Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja osittain Euran ja Eurajoen jätevesien puhdistamisesta. Porin Veden johtajana toimii Ismo Lindfors.

Porin Vesi

Porin Veden johtokunta

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä ja poikkeusoloihin varautumisesta Satakunnan maakunnassa.

Satakunnan pelastuslaitoksella on jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa noin 35 henkilöä eri puolilla aluetta, seitsemällä vakinaisella paloasemalla. Ympärivuorokautisesti miehitettyjä paloasemia ovat Kanta-Porin, Rauman, Meri-Porin, Kankaanpään, Huittisten, Harjavallan ja Ulvilan paloasemat.

Miehitettyjen paloasemien lisäksi pelastustoiminnasta huolehtivat sopimuspalokunnat. Lisäksi pelastuslaitoksella on yhteistyösopimukset alueen merkittävien teollisuuslaitosten, Porin prikaatin molempien sotilaspalokuntien kanssa (Huovinrinne ja Niinisalo) sekä Pyhäjärven järvipelastusseura ry:n kanssa.

Satakunnan pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja Pekka Tähtinen.

www.satapelastus.fi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue: www.pelastusharjoitusalue.fi