Palveluiden kehittämiseen osallistuminen

Valokuva nuorista nuorisotalolla.

Sivulle koottujen työkalujen avulla voi osallistua ja vaikuttaa Porin asioihin. Työkalut ja niiden käytön ajankohtaisuus vaihtelevat palveluittain. Päätöksentekoon pääsee vaikuttamaan esimerkiksi tekemällä kuntalaisaloitteen, osallistumalla asukastilaisuuksiin tai osallistumalla nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston tai vammaisneuvoston työskentelyyn.

  • Palautelomakkeella voi antaa palautetta tai kysyä kaupungin palveluista. Palautteet käsitellään ja niihin vastataan pääasiassa virka-aikana (ma-pe klo 8-16). Palautteeseen ei tule kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia, pankkitilin numeroita, tietoja terveydestä tms.

  • Asukastilaisuudet ovat kaikille avoimia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia. Niissä voidaan keskittyä tiettyihin asuinalueisiin tai aiheisiin tai käydä yleistä keskustelua kaupungin palveluista. Tilaisuuksissa mukana keskustelemassa ja asukkaiden vastaamassa on tavallisesti kaupungin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä. Asukastilaisuuksista kerrotaan tapahtumakalenterissa.

  • Asukas-, kiinteistö ja kyläyhdistykset järjestävät neuvontaa, koulutusta, tiedotusta sekä edunvalvontaa. Lisäksi asukasyhteisöillä on työllistämisprojekteja, joilla on suuri merkitys pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä. Porin kaupungin asukastoimintaa on kuvattu tarkemmin omalla sivullaan.

  • Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen voi tehdä kuntalaisaloite.fi:ssä tai vapaamuotoisella kirjeellä, joka on allekirjoitettava. Aloitteen käsittely edellyttää yhteystietojen ilmoittamista.

    Aloite toimitetaan asianomaiselle viranomaiselle käsittelyä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Koska sähköpostin turvallisuutta ei ole varmistettu, viestiin ei pidä kirjoittaa arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta, pankkitilin numeroa tai vastaavaa. Aloitteen etenemistä voit tiedustella kirjaamosta.

    Aloitteen vastaanottaja on Porin kaupungin kirjaamo, jonka yhteystiedot löydät heidän sivultaan.