Finpyy 609 1624

FINPYYN PAATTILAMMI. FINPYY 81. Piilitien itäpuolella olevan maatalousalueen (Paattilammin pelto) asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Kaava-alue sijoittuu Noormarkun keskustan kaakkoispuolelle ja on kooltaan noin 15,1 ha. Selvitysalue rajautuu pohjoisessa Laviantiehen ja lännessä Noormarkun urheilukeskuksen ja yhtenäiskoulun alueisiin. Itä- ja etelärajoiltaan alue rajautuu ympäröiviin pientaloalueisiin.

Kaavan tavoitteet


Asemakaavan tavoitteena on Piilitien itäpuolella olevan maatalousalueen (Paattilammin pelto) osoittaminen pääosin lähivirkistysalueeksi. Peltoalueen laidoilla tarkastellaan täydennysrakentamisen ja lähipalveluiden laajentamisen mahdollisuutta. Piilitien päiväkodille suunnitellaan laajennusta, joka vaatii toteutuakseen asemakaavan muutoksen. Asemakaavassa osoitetaan myös rakennussuojelu Noormarkku – Toukari osayleiskaavatyön selvitysten perusteella.

Kaavatunnus


609 1624

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.9.2011.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.9.-3.10.2011.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 20.12.2014 - 19.1.2015.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 30.4.-29.5.2015.
  • Muutettu 10.6.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.6.2015.
  • Lainvoimainen 29.7.2015.