Finpyy 609 1655

FINPYY 81. kaupunginosan korttelin 97 asemakaavan muutos ja 1 asemakaava
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Finpyyn kaupunginosaan rautatien ja Finpyyntien väliin, Mäntyläntien ja Finpyyntien risteyksen tuntumaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,9 ha.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueelle laaditaan 1. asemakaava ja asemakaavan muutos. Tavoitteena on täydentää asemakaava Mäntyläntien pohjoispuolelle Finpyyntien ja rautatien välissä. Alueelle osoitetaan yhdistettyä asunto- ja yritystoimintaa ja tarkistetaan asemakaavaa.

Kaavatunnus

609 1655

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.6.2015.
  • Asemakaavaluonnos 4.6.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 4.6.-17.6.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkistettu 25.4.2016.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 2.5.2016.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 12.5.-10.6.2016.
  • Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.8.2016.
  • Lainvoimainen 19.10.2016.