Harmaalinna 609 1691

HARMAALINNA 40. kaupunginosan korttelien 75 ja 77 (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Harmaalinnan 40. kaupunginosaan Vanha Harmaalinnantien ja Päivikintien väliselle alueelle n. 6 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta lähelle Ulvilan kaupungin rajaa.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelin 75 alue asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi sekä muuttaa osa korttelista 77 asuinpientalojen korttelialueeksi. Päivikinkujan osalta asemakaava päivitetään. Alueelle on suunnitteilla senioriasumiseen suunnattujen rivitalojen ja niihin liittyvän yhteistilan rakentaminen. Kaavamuutoksella korotetaan rakennusoikeutta korttelin 75 alueella siten, että rakentamisen tehokkuusluku e=0.30. Korttelin 77 alueella rakennusoikeuden määrää ei ole tarvetta lisätä.

Kaavatunnus

609 1691

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2017.
  • Kaavaluonnos 8.2.2017.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 15.5.2017.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 25.5.-26.6.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.9.2017.
  • Lainvoimainen 18.10.2017.