Herralahti 609 1669

HERRALAHTI 14. kaupunginosan korttelin 19 (Puinnintie 2 ja 6) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Herralahden kaupunginosaan Puinnintien läntiseen päähän. Alueen pohjoispuolelta alkaa Koillisväylä. Koillisväylän ja korttelialueiden väliin jää kaistale Herralahdenpuistoa.Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,5 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa päiväkodin tontin käyttötarkoitus. Tontin vanha rakennuskanta aiotaan korvata uudella, jossa päiväkotitoimintaa jatketaan. Nykyinen käyttötarkoitus on osoitettu asuin- ja liiketoi-minnoille.

Talouskoulun (YO) tontin asemakaava muutetaan siten, että se mahdollistaa tontin käytön asuin- ja liiketoiminnoille. Tontilla ei ole enää opetustoimintaa.

Kaavatunnus

609 1669

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2015.
  • Kaavaluonnos 11.11.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 12.11.-25.11.2015.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 12.5.-25.5.2016.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.8.2016.
  • Lainvoimainen 19.10.2016.