Isosanta 609 1633

ISOSANTA 8. korttelin 20 tontin 23 asemakaavan muutos (Luotsinmäenpuistokatu 1).
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti


Suunnittelun kohteena oleva tontti sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä kauppatorista. Tontti on yksityisomistuksessa, ja sen koko on 1700 m2.

Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1936 valmistunut entinen Porin Puuvillatehtaan insinöörin asunto, jonka on suunnitellut arkkitehti Runar Finnilä. Rakennus on suojeltu asemakaavassa, ja se on tarkoitus palauttaa asuinkäyttöön. 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Luotsinmäenpuistokatuun, joka on asuntokatu.

Kaavan tavoitteet


Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa autotallin rakentaminen tontille 609-8-20-23.

Kaavatunnus


609 1633

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.9.2013.
Asemakaavaluonnos nähtäville 6.9.2013.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 7.-20.9.2013. 
Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 30.11.-30.12.2013.
Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 20.1.2014.
Lainvoimainen 11.3.2014