Itätulli 609 1660

ITÄTULLI 5. kaupunginosan korttelien 33 ja 50 asemakaavan muutos Itätullinkadun, Mikonkadun, Isolinnankadun ja Vähälinnankadun rajaamalla alueella
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Itätulin (5.) kaupunginosaan korttelien 33 ja 50 alueelle Itätullinkadun, Mikonkadun, Isolinnankadun ja Vähälinnankadun rajaamalle alueelle.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa tutkitaan käyttötarkoituksen muutosta pääasiassa asuinkäyttöön sekä tehokkuuden, kerrosluvun ja pysäköintijärjestelyjen muutosten vaikutuksia kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan.

Kaavatunnus

609 1660

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

 • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.2.2015.
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.2. - 2.3.2015.
 • Kolme vaihtoehtoista asemakaavaluonnosta nähtävillä 20.8.-18.9.2015.
 • Keskustelutilaisuus Viikkarin Valkamassa ti 27.10.2015.
 • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 4.4.2016.
 • Keskustelutilaisuus 13.4.2016 Viikkarin Valkamassa.
 • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 14.4.-13.5.2016.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.10.2016.
 • Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Turun Hallinto-oikeuteen.
 • Korkein hallinto-oikeus on 30.10.2017 hylännyt valituslupahakemuksen
 • Kaupunginvaltuuston päätös 24.10.2016 § 121 on saanut lainvoiman 15.11.2017