Itätulli 609 1665

ITÄTULLI 5. kaupunginosan Juhana Herttuankadun (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Kaavamuutos koskee osaa Juhana Herttuankadusta. Suunniteltava osa sijaitsee tontin 609-5-28-266 ja Sibeliuksen puiston välissä. Alueen laajuus on noin 660 m2. Suunnittelualue sijaitsee 600 m päässä kauppatorista. Alue liittyy tontilla 609-5-28-266 sijaitsevaan, vuonna 1978 valmistuneeseen nelikerroksiseen kerrostaloon, jonka laajuus on 2355 k-m².

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa Juhana Herttuankadusta osoitetaan alue, jolle saa sijoittaa kaksi hissitornia. Hakijan tavoitteena on rakentaa tontilla 609-5-28-266 olevaan kerrostaloon rakennusrungon ulkopuoliset hissit, jotka sijoittuvat osittain katualueelle.

Kaavatunnus

609 1665

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2015.
  • Kaavaluonnos (MRL 62§) 20.8.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 20.8.-18.9.2015.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 7.12.2015.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.12.2015-15.1.2016.
  • Kaava hyväksytty kaupunginhallituksessa 29.2.2016.
  • Lainvoimainen 13.4.2016.