Kaanaa 609 1626

KAANAA 61. kaupunginosan laajennus, 1. asemakaava ja asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kaanaassa, Yyterin leirintäalueen ja Ruutujärven koillispuolella. Etäisyys Porin keskustaan on 17 km. Alueen laajuus on noin 11,5 ha ja se on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualue on metsää.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueelle laaditaan 1. asemakaava. Asemakaavaa laadittaessa tutkitaan alueen käyttömahdollisuuksia vakituiseen asumiseen, loma-asumiseen, virkistyskäyttöön ja yritystoimintaan.

Asemakaavaa laadittaessa kuullaan lähialueen asukkaita. Asemakaavassa esitetään alueen katuverkko sekä mm. asumiseen varatut alueet sekä viher- ja virkistysalueet. Lisäksi asemakaavassa osoitetaan mahdolliset yritystoimintaan ja julkisille tai teknisille palveluille varatut korttelialueet.

Asemakaavan toteutumisen myötä nykyinen maa- ja metsätalousmaa muuttuu osittain rakennetuksi alueeksi.

Kaavatunnus

609 1626

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.5.-17.6.2013.
  • Asemakaavaluonnos sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.6.-8.8.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 17.9. - 16.10.2015.
  • Muutettu 12.11.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2015.
  • Lainvoimainen 27.1.2016.