Kalaholma 609 1684

KALAHOLMA 17. kaupunginosan korttelin 39 tontti 20 (Siikakuja 2) ja puiston Uittopuisto (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kalaholman kaupunginosaan Siikakadun luoteispäähän ja osittain Uittopuistoon, noin 3 kilometrin päähän Porin kauppatorista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1270 m².

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Uittopuiston puistoalueesta kortteliin 39. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1270 m², josta AO-korttelia on n. 1039 m² ja puistoa n. 231 m². Samalla uudistetaan asemakaavamerkinnät ja –määräykset.

Kaavatunnus

609 1684

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.9.2016.
  • Kaavaluonnos 29.9.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 29.9.-12.10.2016.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 20.2.2017.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 2.-15.3.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 2.10.2017.
  • Lainvoimainen 15.11.2017.