Käppärä, Musa 609 1442

KÄPPÄRÄ 22. ja MUSA 23. kaupunginosien valtatie 2 ja 8 uutta liittymää ja rinnakkaistietä koskeva asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Käppärän ja Musan kaupunginosien alueelle noin 2 km keskustasta länteen.

Kaavan tavoitteet


Kaavatyön tavoitteena on maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen sekä edellytyksien luominen jäsentyneen liikenneverkoston rakentamiseen.

Kaavatunnus


609 1442

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.4.2004.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.4.-10.5.2004.
  • Asemakaavan luonnos nähtävillä 27.8.-13.9.2004.
  • Asemakaavan luonnokset (3kpl) nähtävillä 16.11.-3.12.2007.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 12.4.-12.5.2014
.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.10.2015.
  • Lainvoimainen 9.12.2015.