Karhunpää 609 1635

KARHUNPÄÄ 4. kaupunginosan Itäpuiston katualueen asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue (n. 0,26 ha) käsittää Itäpuiston katualuetta ja Eetu Salinin aukiota Yrjönkadun länsipuolella. Suunnittelualue rajautuu etelästä ja pohjoisesta korttelialueisiin, idässä Yrjönkatuun. Alueen länsiraja kulkee Rumpalinpuiston reunasta n. 10 m etäisyydellä. Alue sijaitsee Porin ydinkeskustassa, kauppatorilta n. 100 m päässä etelään. 

Kaavan tavoitteet


valmistelussa tutkitaan mahdollisuutta laajentaa Grilli Paavola Ky:n vuokraamaa rakennuspaikkaa ja muuttaa sitä koskevat määräykset ravintolan rakentamista varten. Suunnittelussa tarkastellaan uuden ravintolarakennuksen kaupunkikuvallisia vaikutuksia ja sovittamista Eetu Salinin aukion käyttöön. 

Kaavatunnus
609 1635

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63 §): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2013.
  • Kaavaluonnos nähtäville 26.10.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 26.10.-25.11.2013.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 1.7.-30.7.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 28.09.2015.
  • Lainvoimainen 12.11.2015.