Karjaranta 609 1678

KARJARANNAN 21. kaupunginosan asuntomessualueen korttelin 58 asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosan läntiseen päähän. Alueen eteläpuolella kulkee Karjarannantie ja länsipuolella sijaitsee Pajapuisto. Pohjois- ja itäsuunnassa sijaitsee asuinkortteleita. Karjarannantien eteläpuolella sijaitsee teollisuus-, liike- ja varastorakennusten korttelialueita. Kortteli on osa Porin 2018 asuntomessujen aluetta.Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,5 ha.

Kaavan tavoitteet

Korttelin käyttötarkoitusta muutetaan siten, että se sallii lähipalveluiden toimintojen sijoittamisen. Kyseisiä toimintoja voivat olla esimerkiksi päiväkoti, terveysasema, elintarvikemyymälä tai kioski.

Kaavatyön keskeisiä kysymyksiä ovat uuden rakentamisen sovittaminen viereisen Pajapuiston kanssa sekä Karjarannantien liikenteestä aiheutuvan meluhaitan huomioiminen.

Asemakaavatyöhön liittyy myös lähiympäristössä olevan teollisuuden huomioiminen. Alue sijoittuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vaarallisia kemikaaleja varastoivien laitosten konsultointivyöhykkeelle.

Kaavatunnus

609 1678

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2016
  • Kaavaluonnos 9.6.2016
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.-27.6.2016
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 29.9.-12.10.2016
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 15.12.2016
  • Lainvoimainen 18.1.2017