Kartani 609 1672

KARTANO 41. kaupunginosan korttelin 3 tontin 2 (Elokatu 4) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kartanon kaupunginosaan Elokadulle Ulvilantien tuntumaan ja noin 5,5 kilometrin päähän Porin kauppatorista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1288 m².

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa suunnittelualueelle kaksi tonttia, jolla mahdollistetaan yhden uuden I kerroksisen asuinrakennuksen ja kahden talousraken-nuksen rakentamisen. Rakennusoikeus kasvaa 100 k-m². Samalla uudistetaan asemakaavamerkinnät ja –määräykset.

Kaavatunnus

609 1672

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2015.
  • Kaavaluonnos 12.11.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 12.11.-25.11.2015.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 21.3.2016.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 31.3.-13.4.2016.
  • Kaava hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.4.2016.
  • Lainvoimainen 1.6.2016.