Kartano 609 1657

KARTANO 41. kaupunginosan korttelin 17 tontti 10 asemakaavan muutos (Ravanin pesula).
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Kartanon kaupunginosaan Kartanontie ja Kartanonkujan risteyksen tuntumaan, vt 11:n eteläpuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,59 ha.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualueen tontin (609-41-17-10) omistaja hakee asemakaavan muuttamista siten, että tontilla nykyisin olevaa teollisuusrakennusta voidaan pohjoispuolelta laajentaa n. 10 metriä leveänä kaistana. Laajennus edellyttää rakennusoikeuden lisäämistä 600 kam2:llä. Laajennus sijoittuu nykyiselle rakennusalalle.

Kaavatunnus


609 1657

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.2.2015.
  • Kaavaluonnos 13.2.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 14.2. - 2.3.2015.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 14.3.-13.4.2015.
  • Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 27.4.2015.
  • Lainvoimainen 10.6.2015.