Kirjurinluoto ja Hanhiluoto 609 1614

KIRJURINLUOTO 57. ja HANHILUOTO 58. kaupunginosien kortteleiden 1 ja 2 sekä puistoalueiden asemakaavan muutos (monitoimitalo)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kirjurinluodon puistoalueen eteläreunaan, Pelle Hermannin puiston ja palvelurakennuksen eteläpuoliselle puistoalueelle ja ranta-alueille. Alue on asemakaavoitettu arkkitehtuurikilpailun voittaneelle Musiikkitalolle (Kjaer & Richter 1984). Suunnittelualue sijoittuu Hanhiluodon erityistoimintojen korttelialueelle, Hanhi-puistoon, Ystävyyden aukiolle ja Karjalanpuistoon.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kirjurinluodon ympäristön säilyttäminen ja alueen rakentumisen edellytysten parantaminen.

Suunnittelualueen itäpuoli osoitetaan nykykäytön mukaiseksi monipuoliseksi ja vehreäksi puistoalueeksi, jolla on merkittävä kaupunkikuvallinen asema Kokemäenjoen ja luotojen muodostamassa arvokkaassa maisemakokonaisuudessa. Alue muodostaa myös solmukohdan Kirjurinluodon luoteisosan vapaa-ajantoimintojen välillä.

Hanhipuiston erityistoimintojen aluetta sekä rakennusoikeutta kasvatetaan siten, että se mahdollistaa nykyaikaisen tapahtuma- ja vapaa-ajantoimintoja palvelevan monitoimihallin rakentamisen.

Kaavatunnus

609 1614

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.9.2012.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.9.-29.10.2012.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 15.6.-15.7.2013.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 7.7. - 5.8.2016.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2017.
  • Lainvoimainen 12.4.2017.