Kotometsä 609 1690

KOTOMETSÄ 88. kaupunginosan suojaviheralueen (osa), maa- ja metsätalousalueen (osa), Hatanpääntien (osa) ja Kotometsäntien (osa) asemakaavan kumoaminen
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Kumottavan asemakaavan alue sijoittuu Kotometsän kaupunginosaan Kotometsäntien ja Hatanpääntien väliin, valtatie 8:n itäpuolelle. Kumottavan kaava-alueen pinta-ala on noin 0,8 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan 537 62 osittainen kumoaminen liittyy vt8:n parantamiseen ja järjestelyihin. Asemakaavan kumoamisen tavoitteena on mahdollistaa tiehankkeen suunnittelunmukainen toteuttaminen. Asemakaavan kumoaminen mahdollistaa yksityistien rakentamisen Kotometsäntien ja Hatanpääntien välille vt8:n rinnalle. Sillä turvataan Hatanpääntien varrella olevien asukkaiden pääsy tonteilleen.

Kaavatunnus

609 1690

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2016.
  • Kaavaluonnos15.12.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 15.-28.12.2016.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 6.3.2017.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 16.3.-29.3.2017.
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 24.4.2017.
  • Lainvoimainen 7.6.2017.