Länsimetsä 609 1574

LÄNSIMETSÄ 84. kaupunginosan Rauhalammintietä ja sen lähialueita koskeva asemakaavan muutosehdotus.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualueena on Rauhalammintie ja siihen liittyviä kortteleita. Kohde sijaitsee Noormarkun Länsimetsässä, reilu kilometri keskustasta ja noin kolmetoista kilometriä Porin keskustasta koilliseen. Suunnittelualue rajoittuu lännessä Parkanontiehen ja idässä Finpyyntiehen.

Kaavan tavoitteet


Rauhalammintien alueelle suunniteltu kevyen liikenteen väylä on yksi kuntaliitosselvityksessä olleista uus- ja korjausinvestointien piiriin kuuluvista kohteista. Kuntaliitossopimukseen kuuluu, että Porin kaupunki rakentaa kevyen liikenteen väylän Rauhalammintien varteen. Suunnitteilla on myös kevyen liikenteen väylä, joka lähtee valtatie 8:n ja valtatie 23:n risteyskohdasta, jatkuen valtatie 23:a pitkin aina Rauhalammintien liittymään. Näin valtatie 8:lla jo olemassa oleva kevyen liikenteen väylä jatkuu Noormarkun keskustaan saakka. 

Kaavatunnus


609 1574

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.6.2010.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.6.-12.7.2010.
  • Ensimmäinen asemakaavaluonnos nähtävillä 10.-27.9.2010.
  • Toinen asemakaavaluonnos nähtävillä 18.5.-17.6.2013.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 5.4.-5.5.2014.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014.
  • Lainvoimainen 9.10.2014.