Liikastenmäki 609 1658

LIIKASTENMÄKI 27. kaupunginosan korttelien 1 ja 8-10, Raumantien puistojen II-IV sekä Eteläväylän (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee 4 km:n päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualueen omistaa Porin kaupunki ja sen laajuus on 5,2 ha. Suunnittelualue rajautuu idässä Raumantiehen (VT8). Lännessä alue rajautuu Eteläväylään ja Liikastenmäen pientaloalueeseen. Suunnittelualueen korttelit ovat rakentamattomia yhtä tonttia lukuun ottamatta..

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa kortteleiden 1 ja 8-10 käyttötarkoitusta laajennetaan siten, että alueelle voidaan sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle on haettu rakennuslupaa vuokrattaville varastotiloille. Alueen rajautuminen asutukseen huomioidaan asemakaavamääräyksissä.

Kaavatunnus

609 1658

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.2.2015.
  • Asemakaavaluonnos 13.2.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 14.2 - 2.3.2015.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 7.7. - 5.8.2016.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.10.2016.
  • Lainvoimainen 7.12.2016.