Liinaharja 609 1670

LIINAHARJA 26. kaupunginosan korttelin 55 tontin 3 (Kaurapellontie 6) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Liinaharjan (26.) kaupunginosaan n. 3,5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta Kaurapellontien varrelle. Suunnittelualueen pinta-ala on 1815 m². Tontin omistaa Porin kaupunki.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa suunnittelualueen tontti asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), jolle saa rakentaa 4-asuntoisen asuinrakennuksen. Kaavamuutos mahdollistaa entisen asuntolan muuttamisen 4:ksi erilliseksi asuinhuoneistoksi. Tontin rakennusoikeus säilyy ennallaan.

Kaavatunnus

609 1670

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2016.
  • Asemakaavaluonnos 18.5.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 19.5.-1.6.2016.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 1.9.-14.9.2016.
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.10.2016.
  • Lainvoimainen 16.11.2016.