Linna 609 1629

LINNA 1. kaupunginosan korttelin 11 tontin 15 asemakaavan muutos (Lipsasen talo)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu kaupungin keskustaan 250 m etäisyydelle torista Linnan (1.) kaupunginosaan.

Kaavan tavoitteet

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään (YH-1/s). Tontin pinta ala on n. 2726m². Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on palauttaa suunnittelualueen tilat asuin- ja liikekäyttöön ja säilyttää kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. Rakennusoikeus säilyy ennallaan.

Kaavatunnus

609 1629

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.5.-17.6.2013.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 15.6.-15.7.2013.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 19.11.-18.12.2015.
  • Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.2.2016.
  • Lainvoimainen 30.3.2016.