Mäntylä 609 1642

MÄNTYLÄ 85. kaupunginosan korttelin 45 asemakaavan muutos (Mäntyläntien ja Finpyyntien risteys).
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Mäntylän kaupunginosaan Mäntyläntien ja Finpyyntien risteyksen tuntumaan. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,3 ha.

Kaavan tavoitteet


Suunnittelualue sijoittuu Mäntylän kaupunginosaan Mäntyläntien ja Finpyyntien risteyksen tuntumaan. Liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta KTY, kavennetaan (asemakaava kumotaan) Finpyyntien puoleiselta reunalta kevytväylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

Kaavatunnus


609 1642

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014.
  • Asemakaavaluonnos kuulutettu nähtäville 21.3.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 22.3.-4.4.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 14.-27.6.2014.
  • Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 8.9.2014.
  • Lainvoimainen 17.10.2014.