Mäntyluoto 609 1620

MERISATAMANTIEN YRITYSALUE, MÄNTYLUOTO 65. kaupunginosan satama-aluetta (osa) koskeva asemakaavamuutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Asemakaavan muutosalue sijaitsee Mäntyluodon kaupunginosassa, Mäntyluodon sataman alueella, Merisatamantie 4 kohdalla kaupungin keskustasta luoteeseen n. 22 km:n etäisyydellä. 

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen ensisijaisena tavoitteena on muuttaa satama-alueen osat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, joilla osa rakennusoikeudesta voidaan myös käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Uusien teollisuustonttien monipuoliset käyttömahdollisuudet edistävät satamatoimintaa tukevien yritysten sijoittumista alueelle. 

Kaavatunnus


609 1620

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.2–25.2.2013.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 12.10.–11.11.2013.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 28.4.2014.
  • Lainvoimainen 13.6.2014.