Musa 609 1652

MUSA 23. kaupunginosan kortteli 36 (Lidl) asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Asemakaavan muutosalue sijoittuu noin 2,5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta Eteläväylän ja Yläruukintien risteysalueelle.

Kaavan tavoitteet

Nykyisessä asemakaavassa suunnittelualue on liikerakennusten korttelialuetta (KL). Asema-kaavan muutoksessa tontti/kortteli muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM) ja rakennusoikeus 2350 kam2.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista vähittäiskaupan myymälää. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole perusteltu.

Kaavatunnus


609 1652

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.10.2014.
  • Kaavaluonnos 4.10.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 4.-17.10.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 24.1.–23.2.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.4.2015.
  • Lainvoimainen 10.6.2015.