Päärnäinen 609 1489

Veturitallit, PÄÄRNÄINEN 6. kaupunginosan korttelien 79 ja 80, KARJARANTA 21. kaupunginosan rautatiealueen sekä KÄPPÄRÄ 22. kaupunginosan Rauhanpuiston (osa) asemakaava- ja asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu aivan keskustan tuntumaan, vajaan kilometrin etäisyydelle torista, Päärnäisten 6., Karjarannan 21. ja Käppärän 22. kaupunginosiin, Veturitallien ympäristöön. 

Suunnittelualue kattaa Päärnäisten kaupunginosan korttelin 79, jolla sijaitsevat mm. terveyskeskus ja kaupunginsairaala. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä Karjarannantiehen ja Radanvarren katualueeseen, lännessä uuteen hautausmaahan sekä etelässä Maantiekatuun.

Kaavan tavoitteet


Kaavahankkeesta käytetään nimeä Veturitallit ja se laaditaan Porin kaupungin aloitteesta. 

Tarkoituksen on laatia asemakaava, jossa veturitallitoiminnalta vapautuvat alueet ja rakennukset liitetään luontevasti keskustaan ja Päärnäisten palvelurakenteeseen. Kaavatyön pohjaksi on tehty tarkempia tutkimuksia mm. tallitoiminnan johdosta mahdollisesti pilaantuneista maista, rakennusten suojelusta ja uudiskäyttömahdollisuuksista sekä radan alittavista liikenteellisistä ratkaisuista. Erityistä huomiota on kiinnitetty rataliikenteen melusta, tärinästä ja turvallisuudesta aiheutuviin uudisrakentamisen vaatimuksiin. 

Tavoitteena on turvata sairaala- ja terveyskeskustoiminnan edellytykset varaamalla laajentumisalueet, tukea alueen erityis- ja palveluasumista lisäämällä asuntoja ja palveluja sekä luoda mahdollisuudet veturitallien uudiskäytölle esimerkiksi kulttuuritoimintaa varten. Tavoitteena on myös elävöittää ja monipuolistaa alueen käyttöä liittämällä soveltuvat osat Porin kansalliseen kaupunkipuistoon ja sijoittamalla alueelle kerrostalojen ja kytkettyjen pientalojen kortteleita.

Kaavatunnus


609 1489

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Vireille (MRL 63 §): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.3.2006
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.3.2006 - 10.4.2006
Kaavaluonnos nähtävillä 8.-26.2.2007
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.3.2007 - 10.4.2007
Muutettu kaavaluonnos nähtävillä 10.4.2008 – 28.4.2008
Asemakaavaehdotus nähtävänä 13.11.-13.12.2010
Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.6.2012
Lainvoimainen 20.7.2012