Pormestarinluoto 609 1692

PORMESTARINLUOTO 53. kaupunginosan Messipojanpuistoa koskeva asemakaavan muutos (Kaarisillan päiväkoti)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Pormestarinluodon 53. kaupunginosaan Jokisatamantien koillispuolelle Messipojanpuistoon. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha.

Kaavan tavoitteet

Tekninen palvelukeskus on esittänyt Isosannan päiväkotia korvattavaksi kokonaan uudella rakennuksella.
Isosannan päiväkodin uudisrakentamista ja laajentamista ehdotetaan toteutettavaksi 160-paikkaisena.
Uudisrakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana.

Kaavatunnus

609 1692

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2017.
  • Kaavaluonnos 8.2.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 9.2.-10.3.2017.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.5.2017.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 1.-30.6.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 4.9.2017.
  • Lainvoimainen 18.10.2017.