Pormestarinluoto, Toejoki, Isosanta 609 1650

PORMESTARINLUOTO 53., TOEJOKI 52. ja ISOSANTA 8. kaupunginosat. Kolitien ja Ruskakodin välinen Messipojanpuisto, Peräsimenpolku ja pysäköintialue (kortteli 65).
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Pormestarinluodon 53., Toejoen 52. ja Isosannan 8. kaupunginosiin Kolitien ja Ruskakodin väliseen Messipojanpuistoon, Peräsimenpolkuun ja pysäköintialueeseen (kortteli 65). Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,8 ha.

Kaavan tavoitteet


Asemakaavan muutos koskee Kolitien ja Ruskakodin välistä Messipojanpuistoa, autopaikkojen korttelialuetta (LPA) korttelin 65 laajentamista ja kevyenliikenteen järjestelyjä.

Kaavatunnus
609 1650

Hyväksyvä taho


Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.6.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 20.6.-8.8.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 13.-29.12.2014.
  • Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 23.2.2015.
  • Lainvoimainen 15.4.2015,