Rieskala 609 1562

RIESKALA 37. kaupunginosan Heikkilänmäen asemakaava ja asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Meri-Porin alueelle n. 1,5 km päähän Pihlavan keskustasta ja n. 15 km päähän kaupungin keskustasta.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Hiitolan peltoalueisiin ja asemakaavoitettuihin Rieskalanpuistoon sekä Ruuhentiehen, idässä Harry Gullichsenintiehen ja etelässä Mäntyluodontiehen (vt 2). 

Kaavan tavoitteet


Tavoitteena on liittää Heikkilänmäki osaksi Rieskalan asemakaavaaluetta laatimalla alueelle ensimmäinen asemakaava sekä asemakaavan muutos.

Asemakaavoituksen myötä on tarkoitus ratkaista alueen hule- ja jätevesihuollon sekä liikenteen järjestäminen. Tarkoituksena on myös täydentää rakennettua ympäristöä uudisrakentamisella sekä turvata alueen virkistyskäyttö osana Meri-Porin kattavaa verkostoa ja alueen omana lähivirkistysalueena. 

Kaavatunnus


609 1562

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2010.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.1.-15.2.2010.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 29.9.-29.10.2012.
  • Tarkastettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2013.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 6.12.2013-7.1.2014.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 28.4.2014.
  • Lainvoimainen 13.6.2014.