Riihiketo 609 1644

RIIHIKETO 9. kaupunginosan rautatieliikennealuetta (osa), Ratalinnankatua (osa) ja korttelia 75 koskeva asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Riihikedon kaupunginosaan rautatieliikennealueen (609-871-1-1) ja Ratalinnankadun väliselle alueelle, rautatieasemasta n. 120 metriä luoteeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 9300 m².

Kaavan tavoitteet

Nykyinen rautatiealueen (LR) osa muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), joka mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen.Kortteli 75 on mukana teknisen muutoksen vuoksi, jolla muutetaan korttelin numero ja täsmennetään kaavamääräyksiä. VR:n muuntamolle osoitetaan oma ET-korttelialue. Ratalinnankadun katualueelle osoitetaan paikka muuntamolle.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1644

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2014.
  • Asemakaavaluonnos nähtäville 15.11.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 15.-28.11.2014.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 19.10.2015.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 29.10. - 27.11.2015.
  • Kaavaehdotus hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.2.2016 (§10).
  • Lainvoimainen 30.3.2016.