Riihiketo 609 1683

RIIHIKETO 9. kaupunginosan korttelin 76 (osa) asemakaavan muutos (Porin Portti)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Riihikedon 9. kaupunginosaan kortteliin 609-9-76 rautatieliikennealueen ja Karjalankadun väliselle alueelle, rautatieasemasta kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 8300 m².

Kaavan tavoitteet

Nykyinen rautatieasema-, liike-, toimisto- ja terminaalirakennusten korttelialueen (LRK) osa muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).

Kohde osana toiminnallista kaupunkirakennetta, kaupunkikuvaa ja maisemaa ja kaupunkikulttuuria. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan korttelialueiden kehittämistä pääasiassa asuinkäyttöön. Suunnitelmassa tutkitaan rakennusoikeutta, massoittelua, kerroslukua ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia.

Kaavatunnus

609 1683

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.9.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.9.-12.10.2016.
  • Kolme vaihtoehtoista kaavaluonnosta nähtävillä 15.-28.12.2016.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 9.3.-7.4.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.4.2017.
  • Lainvoimainen 7.6.2017.