Riihiketo 609 1688

HAKALANVAINIO 83. kaupunginosan kortteli 43, Krakantie (osa) ja puistoalue, asemakaavan muutos, -kumoaminen ja I asemakaava
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Hakalanvainion kaupunginosaan Krakantien ja Anjankujan risteykseen, Krakankallion pohjoiselle puolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3409m².

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella liitetään kortteliin 43 aiemman omistajan Noormarkun kunnalta ostamaa puistoaluetta ja nykyisen omistajan viereistä kaavoittamatonta maata sekä kumotaan jäljelle jäävä puiston osa.

Kaavatunnus

609 1688

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.11.2016.
  • Kaavaluonnos 17.11.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 17.-30.11.2016.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 16.1.2017.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 26.1.-10.2.2017.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2017.
  • Lainvoimainen 12.4.2017.