Tahkoluoto 609 1630

TAHKOLUODON satama-alueen osan asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti


Suunnittelualue rajoittuu joka puolelta satama-alueeseen. Alueen laajuus on noin 2,5 ha.

Kaavan tavoitteet


Asemakaavan muutos laaditaan osalle satama-aluetta nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoittamiseksi.

LNG on vaihtoehtoinen vähäpäästöinen polttoaine, jota käytetään korvaamaan muita, rikki- ym. hiukkaspäästöiltään haitallisempia polttoaineita meriliikenteessä, teollisuudessa ja energiatuotannossa.

Asemakaavan muutoksella osa satama-alueesta osoitetaan alueeksi, jolla saa käsitellä ja varastoida vaarallisia kemikaaleja (LS/kem). Alueelle rakennetaan alustavien suunnitelmien mukaan nestemäistä kaasua varten noin 30 000 m3 suuruinen säiliö, jota täytetään laivoista uuden kemikaalilaiturin kautta. Sitä puretaan säiliöautoihin maakuljetuksia varten ja satamassa myös laivoihin niiden polttoaineeksi ja kuljetettavaksi muihin satamiin. Lisäksi alueelta rakennetaan putkistoa kaasuksi muodostuvan aineen johtamiseksi hyötykäyttöön ja osana turvallisuusjärjestelmää piippu mahdollista häiriötilannetta varten ylimääräisen kaasun polttamiseksi. 

Säiliö on halkaisijaltaan noin 35 metriä ja sen korkeus on noin 45 metriä. Piippu on noin 45-50 metriä korkea.Kaavatunnus


609 1630

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Vireille (MRL 62-63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos 28.6.2013.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos nähtävillä 29.6.-29.7.2013.
Vuorovaikutustilaisuus Reposaaren koululla 26.6.2013, jossa asiantuntijat esittelivät LNG (nesteytettymaakaasu) -terminaalin mahdollista sijoitusta Tahkoluodon kemikaalisataman yhteyteen.
Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 2.11.-2.12.2013.
Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013.
Lainvoimainen 17.1.2014.