Teljä 609 1594

Karhukortteli, TELJÄ 2. kaupunginosan kortteli 1(osa) ja 9(osa), Nortamonpuisto, Hallituskatu (osa) ja Eteläranta (osa), asemakaavan muutosehdotus.
Asemakaava on lainvoimainen

Kaavan perustiedot

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Teljän 2. kaupunginosan ydinkeskustaan Porin vanhan oluttehtaan alueelle. Oluttehtaan toiminnan loputtua teollisuustontin uuskäyttöä ratkaistaan tutkimalla mm. asunto- ja palvelupainotteisia vaihtoehtoja. 

Oluttehtaan tontin sijoittuminen keskusta-alueelle arvokkaaseen ympäristöön antaa mahdollisuuksia monipuoliselle ja korkealuokkaiselle suunnittelulle.

Suunnittelualueen ympäristössä on vireillä useita kehittämishankkeita, joiden tuella voidaan tutkia myös tälle suunnittelualueelle sijoittuvia toimintoja ja niiden liittymistä kaupunkirakenteeseen. 

Kaavan tavoitteet

Kaupungin tavoitteena on saada aikaan kaupunkiympäristön muutosta viihtyisänpään ja urbaanimpaan suuntaan. Keskustaympäristöä kohentamalla turvataan sen kilpailukykyisyyttä sekä yritysten toimintaympäristönä, että myös houkuttelevana asuinympäristönä.

Alueesta muodostuu oma kaupunkikuvallinen kokonaisuutensa, jota tarkastelevat sekä alueella asuvat, että ulkopuoliset. Kokonaisuuden tulee olla tasapainoinen ja hallittu. 

Asunnoista avautuvat avarat näkymät ympäristöön. Julkisten ja yksityisten alueiden tulee olla viihtyisiä, turvallisia sekä yhteisöllisyyttä lisääviä.


Kaavatunnus

609 1594

Hyväksyvä taho

Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Vireille (MRL 63§): Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.4.2011
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.4.-26.4.2011
Asemakaavan muutosluonnokset nähtävillä 23.3.-16.4.2012
Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 15.6.-15.7.2013
Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013
Lainvoimainen 17.1.2014