Teljä 609 1638

TELJÄ 2. kaupunginosan korttelin 23 tonttien 79, 1080 ja 2080 asemakaavan muutos (Kirjastokortteli)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Länsipuiston ja Pohjoispuiston risteyksessä. Suunnittelualue sijaitsee samassa korttelissa Porin kaupunginkirjaston kanssa. Alue käsittää tontit 609-2-23-1080, -2080 ja -79. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 5145 m².

Kaavan tavoitteet

Suunnittelutehtävänä on anomuksen mukaisesti tutkia, voidaanko alue asemakaavassa osoittaa asunto- ja liikerakentamiseen ja laatia alueelle asemakaavan muutos, mikäli reunaehdot kaavan muuttamiselle täyttyvät. Tontin n:o 79 osalta asemakaavaa tarkistetaan rakennusalojen ja rakennussuojelumääräysten osalta.

Kaavatunnus

609 1638

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.11.-16.12.2013.
  • Asemakaavaluonnos sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 6.9.-6.10.2014.
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 30.4.-29.5.2015.
  • Porin kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.11.2015.
  • Lainvoimainen 7.1.2016.