Tiilimäki 609 1640

TIILIMÄEN 11. kaupunginosan korttelin 19 tontin 2 asemakaavamuutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Tiilimäen kaupunginosaan vt2:n varrelle Maamiehenkadun ja Tiilimäentien risteyksen tuntumaan. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,39ha.

Kaavan tavoitteet


Kasvavan kaukojäähdytystarpeen vuoksi Pori Energia Oy:lle on tullut ajankohtaiseksi rakentaa jäähdytyksen tuotantoyksikkö Satakunnan Keskussairaalan lähelle. Satakunnan Keskussairaalan tarvitsema höyry tuotetaan Tiilimäen lämpökeskuksella. Jäähdytysyksikön sijoittaminen samalle tontille tuo tuotannollisia synergiaetuja. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialueen (YT4) tontin 609-11-19-2 laajentamista viereiselle suojaviheralueelle (EV). Laajennusosa, joka sisältää jäähdytysyksikön sijoitetaan tontilla sijaitsevan rakennuksen ja valtatien väliselle alueelle.

Kaavatunnus

609 1640

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

​Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12.2014.
  • Asemakaavaluonnos 20.12.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 20.12.2014 - 19.1.2015.
  • Kaavaehdotus nähtävänä 26.3.–24.4.2015.
  • Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 25.5.2015.
  • Lainvoimainen 8.7.2015.