Tiilimäki 609 1643

TIILIMÄKI 11. kaupunginosan korttelin 15 tontin 10 asemakaavan muutos.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti


Suunnittelualue sijoittuu Tiilimäen kaupunginosaan Satakunnan keskussairaalan eteläpuolelle Juutilaisentien ja Sairaalantien risteyksen tuntumaan. Suunnittelualue rajautuu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,9 ha.

Kaavan tavoitteet


Suunnittelualue sijoittuu Tiilimäen kaupunginosaan Satakunnan keskussairaalan eteläpuolelle Juutilaisentien ja Sairaalantien risteyksen tuntumaan. Nykyiselle autopaikkojen korttelialueelle (LPA) suunnitellaan kolme maanpäällistä pysäköintitasoa ja kellaritilan käsittävää pysäköintitaloa Satakunnan keskussairaalan lisääntyneeseen pysäköintitarpeeseen.

Kaavatunnus


609 1643

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2014.
  • Asemakaavaluonnos nähtäville 21.3.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 22.3.-4.4.2014.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 7.6.-20.6.2014.
  • Porin kaupunginhallitus hyväksynyt 22.9.2014.
  • Lainvoimainen 6.11.2014.