Tikkula 609 1675

TIKKULA 24. kaupunginosan korttelin 14 tontin 1 asemakaavan muutos (Nelostuote)
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Tikkulan 24. kaupunginosaan n. 3,5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta Raumanjuovantien ja Karjarannantien risteysalueelle.

Kaavan tavoitteet

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Suunnittelualueen tontin pinta-ala on 32401 m2 ja rakennusoikeutta on 17821 kam² (e=0.55).

Kaavamuutosalueen yritystontille 609-24-14-1 on suunnitteilla noin 1400 kam2:n suuruinen ja noin 28 m korkea varastorakennus.

Samalla tutkitaan asemakaavan mahdollinen päivitystarve. Korkeavarasto ei edellytä rakennusoikeuden lisäystä.

Kaavatunnus

609 1675

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.1.2016.
  • Kaavaluonnos 8.1.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 8. - 25. 1.2016.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 18.2. – 2.3.2016.
  • Kaava hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.5.2016.
  • Lainvoimainen 22.6.2016.