Toejoki 609 1668

TOEJOKI 52. kaupunginosan korttelin 16 tontti 1001, Keskikadun (osa) ja puiston Riitaviikin aukio (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Toejoen kaupunginosaan Keskikadun läntiseen päähän ja Riitaviikin aukio -puiston tuntumaan, noin 2 kilometrin päässä Porin kauppatorista. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 752 m².

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Riitaviikin aukion puistoalueesta ja pieni osa Keskikadun katualueesta tonttiin 609-52-16-1001. Samalla uudistetaan asemakaavamerkinnät ja –määräykset.

Kaavatunnus

609 1668

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.9.2015.
  • Kaavaluonnos 10.9.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 10.-23.9.2015.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 14.3.2016.
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 24.3.-6.4.2016.
  • Kaava hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.4.2016.
  • Lainvoimainen 1.6.2016.